Sale ogólnouczelniane


         

         


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - [otwórz]


>>Wykaz auli/sal ogólnouczelnianych : pobierz

>> Obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, spotkania i konferencje  - pobierz

>>Obciążenia auli/sal na zajęcia dydaktyczne podczas semestru - idź do


 

Wynajem sal/auli w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych:

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Agnieszka Sułkowska, tel. 89 523-33 33, 89 523-37-08, fax.: 89 523-34-33,e-mail: agnieszka.sulkowska(at)uwm.edu.pl 

Zasady ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie :pobierz

Tabela opłat z tytułu korzystania z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych: pobierz

Pisemny wniosek  pobierz o udostępnienie sali na spotkania niewynikające z realizacji zajęć dydaktycznych, należy kierować do Pana Kanclerza, i dostarczyć lub wysłać pocztą pod adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Agnieszka Sułkowska
Dział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Prawocheńskiego 4 pok. 102
10-720 Olsztyn


DZIAŁ OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH:  Dział zajmuje się  m.in. obsługą, sprawnym funkcjonowaniem oraz konserwacją i naprawą sprzętu w salach ogólnouczelnianych.

 

p. o. Kierownika mgr Robert Milian

tel. 89 523 38 02, kom. 502 730 612, e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl

ul. Dybowskiego 11, pok. 39

  1. ul. Kurta Obitza 1 - Wydział Humanistyczny
  2. ul. Michała Oczapowskiego 2 - Administracja
  3. ul. Michała Oczapowskiego 13, 13J, 14 - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

administrator mgr Adam Borkułak – tel. 89 523 35 36, kom. 504 194 075, ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12

1)       ul. Michała Oczapowskiego 5 - Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Biotechnologii

2)       ul. Słoneczna 44B, 48, 50, 50B, 50D, 50H, 50J, 50K – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

3)       ul. Romana Prawocheńskiego 2 – Wydział Bioinżynierii Zwierząt

4)       ul. Michała Oczapowskiego 1A - Wydział Biologii i Biotechnologii

5)       ul. Romana Prawocheńskiego 5 – Wydział Biologii i Biotechnologii

6)       ul. Słoneczna 45G – Wydział Nauk o Środowisku

7)       al. Warszawska 117A – Wydział Nauk o Środowisku

8)       ul. Romana Prawocheńskiego 1 – Wydział Nauk o Środowisku

9)       ul. Romana Prawocheńskiego 15 – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

administrator mgr inż. Mariusz Kurowski – tel. 89 523 44 77, kom. 607 213 024, ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12

1)       Plac Łódzki 1 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii

2)       Plac Łódzki 2 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

3)       Plac Łódzki 3 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii

4)       Plac Łódzki 4 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

5)       Plac Łódzki 5 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

6)       ul. Jana Heweliusza 22 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Biologii i Biotechnologii

7)       ul. Michała Oczapowskiego 6 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

8)       ul. Michała Oczapowskiego 8 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

9)       ul. Romana Prawocheńskiego 17 – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

10)   ul. Romana Prawocheńskiego 3 - Wydział Nauk Ekonomicznych

11)   ul. Romana Prawocheńskiego 4 - Wydział Nauk Ekonomicznych

12)   ul. Romana Prawocheńskiego 19 – Wydział Nauk Ekonomicznych

13)   ul. Michała Oczapowskiego 4 – Wydział Nauk Ekonomicznych

14)   ul. Feliksa Szrajbera 11 – Wydział Sztuki, Wydział Nauk Społecznych

15)   ul. Jana Heweliusza 5 - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

16)   ul. Jana Heweliusza 12 – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

17)   ul. Michała Oczapowskiego 1 – Wydział Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

administrator mgr Arkadiusz Smyk – tel. 89 524 56 69, kom.601 848 549 ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39 (I piętro)            

1)       Plac Cieszyński 1 (cały obiekt - dawny 30 czerwony, łącznik, dawny 43 oraz aula im. Pijanowskiego) – Wydział Nauki o Żywności, Wydział Nauk Ekonomicznych

2)       ul. Michała Oczapowskiego 7 - Wydział Nauki o Żywności

3)       ul. Słoneczna 45F – Wydział Nauki o Żywności

4)       ul. Jana Heweliusza 1 – Wydział Nauki o Żywności

5)       ul. Jana Heweliusza 6 – Wydział Nauki o Żywności

6)       ul. Romana Prawocheńskiego 13 - Wydział Nauk Społecznych

7)       ul. Romana Prawocheńskiego 21 - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

8)       al. Warszawska 98 - Wydział Prawa i Administracji

9)       ul. Kurta Obitza 2 – Wydział Prawa i Administracji

10)   ul. Jana Heweliusza 2 – Administracja

administrator mgr inż. Jadwiga Siudowska – tel. 89 524 62 10, kom. 605 627 974,  ul. Żołnierska 14A, pok.32

1)       ul. Żołnierska 14 – Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Medycznych

2)       ul. Żołnierska 14A – Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki

3)       ul. Żołnierska 14C – Wydział Nauk Medycznych

Administratorzy  pozostałych budynków:

Biblioteka Uniwersytecka - Janusz Szumowski tel.: 89 524-51-67, 089 523-47-45

Centrum Konferencyjne - Andrzej Idzikowski, tel.: 89 523-43-19; tel. kom.: 692 430 804

 

administrator - mgr Mariusz Araśniewicz – tel. 89 523 32 71, kom.502 730 252, ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. B101

1)       ul. Jana Heweliusza 4, 12A – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

2)       ul. Jana Heweliusza 10, 14 – Wydział Nauk Technicznych

3)       ul. Michała Oczapowskiego 11 – Wydział Nauk Technicznych

4)       ul. Słoneczna 46A, 50A – Wydział Nauk Technicznych

administrator Jan Wiśniewski – tel. 89 524 61 40, kom. 692 604 908 ul. Słoneczna 54, pok. A03

1)       ul. Słoneczna 54 – Wydział Matematyki i Informatyki, Regionalne Centrum Informatyczne 
 

REZERWACJA SAL/AULI OGÓLNOUCZELNIANYCH NA ZALICZENIA I EGZAMINY PODCZAS SESJI EGZAMINACYJNEJ ZIMOWEJ ROK AK. 2020/2021  OD DNIA 9 GRUDNIA 2020 R.

POBIERZ GRAFIK REZERWACJI

 e-mail: rezerwacjasal @ uwm.edu.pl

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

 


>>Wykaz sal ogólnouczelnianych będących w dyspozycji Biura ds. Studenckich w roku akademickim 2019/2020: pobierz

Rezerwacja sal i auli ogólnouczelnianych na zajęcia dydaktyczne oraz na sesje egzminacyjne:   

Biuro ds. Studenckich - mgr Agnieszka Zdanowska, rezerwacjasal (at) uwm.edu.pl; Sale ogólnouczelniane należy rezerwować na egzaminy, zaliczenia i inne wydarzenia studenckie.

Rezerwacji nie wymagają jedynie zajęcia umieszczone w harmonogramie obciążenia sali ogólnouczelnianych, zgodnie z aktualnym planem zajęć dydaktycznych.

Potwierdzenie rezerwacji należy odebrać w pok. 05 (Rektorat) i dostarczyć na portiernię budynku, w którym znajduje się sala/aula. 


 Harmonogramy obciążenia auli/sal ogólnouczelnianych semestr zimowy 2020/2021
Rezerwacja sal ogólnouczelnianych w semestrze letnim, od dnia 10.03.2020 r.   e-mail: rezerwacjasal@ uwm.edu.pl

rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl

Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

>> Obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia dydaktyczne, spotkania i konferencje  - pobierz

AULA/SALA OGÓLNOUCZELNIANA

ILOŚĆ MIEJSC

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

im. prof. M. Kotera, Plac Łódzki 5

277

otwórz

im. prof. W. Niewiadomskiego (nr 31), Plac Łódzki 3

90

otwórz

Collegium Biologiae, ul. M. Oczapowskiego 1A

300

.

im. prof. E. Pijanowskiego, pl. Cieszyński 1

200

.

im. prof. P. Olszewskiego (21), ul.Prawocheńskiego 1

80

otwórz

im. prof. M. Gotowca, ul. M. Oczapowskiego 5

270

.

.

im. prof. Z. Moczarskiego „W", ul.M.Oczapowskiego 5

220

.

im. prof. Z. Martiniego, ul. M. Oczapowskiego 11

220

.

.

im. prof. K. Markiewicza, ul. M. Oczapowskiego 14

192

.

rezerwacja sali na sobotę i niedzielę tel.:523-34-40 (poza sesją egzaminacyjną)

im. prof. H. Janowskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

192

.

.

im. prof. S. Tarczyńskiego, ul. M. Oczapowskiego 13

124

.

.

sala 306, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

sala 307, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b

175

tel.:89 524-51-67

sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej

nr 1, ul. J. Heweliusza 14

30

sala zrezerwowana do lipca 2020

.

nr 13, ul. J. Heweliusza 14

40

.

nr 18, ul. J. Heweliusza 14

30

.

nr 19, ul. J. Heweliusza 14

30

.

.

B 0/1 ul. Słoneczna 54

251

.

Aula Kongresowa

550

sala w dyspozycji Centrum Konferencyjnego

rezerwacja sali tel.: 89 523-43-19

Aula na ul Żołnierskiej

100

.

rezerwacja sali tel.: 502 155 985

pozostałe sale nieujęte w wykazie są salami wydziałowymi,  rezerwację należy zgłosić np. w dziekanacie wydziału.